krzysieks2.ovh.org
ar-grafic@wp.pl
 

tel. kom. 517-260-111

e-mail: biuro@4dproject.pl
PROJEKTY
Proces budowlany składa się z wielu elementów, które trzeba profesjonalnie i dokładnie przygotować, by każda z inwestycji zakończyła się sukcesem. Często konieczne jest przebrnięcie przez skomplikowaną drogę składającą się z wielu etapów, na której konieczna jest znajomość przepisów prawa budowlanego. Postępowanie to ma na celu uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, a w efekcie pozwolenia na budowę. Korzystając z naszej wiedzy, są Państwo w stanie optymalnie przygotować się do realizacji inwestycji, przeprowadzić ją w zaplanowanym czasie i określonym budżecie.
Zakres wielobranżowej dokumentacji projektowej:
 1. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna.
 2. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
 3. Opracowanie badań geotechnicznych
 4. Opracowanie mapy do celów projektowych.
 5. Uzyskanie niezbędnych warunków przyłączy:
 6. - sanitarnych
  - elektrycznych
 7. Projekt budowlano-wykonawczy:
  - projekt zagospodarowania terenu wraz z uzgodnieniami
  - projekt architektoniczny
  - projekt konstrukcji
  - projekty instalacji elektrycznych wewnętrznych
  - projekty instalacji sanitarnych wewnętrznych
  - projekt drogowy,
  - projekt zieleni,
  - projekt przyłącza elektroenergetycznego,
  - projekt oświetlenia terenu,
  - projekt przyłączy wod.-kan,
  - uzyskanie uzgodnienia ZUD,
  - opinie i ekspertyzy BHP, PPOŻ, SANEPID
  - inne niezbędne uzgodnienia, opinie, projekty.
 8. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
 9. Uprawomocnienie decyzji.